Sadrokartón

Obklady stien a stropov


Keďže sa venujeme kompletnej inštalácií rozvodov a býva záujem aj o sadrokartónový interiér, ktorý je možný namontovať po vzájomnej dohode našou firmou.
Venujeme sa to mu z dôvodu ochrany kabeláže, ktorá môže by poškodená z neznalosti uloženia pri montáži druhou firmou.

Samotnú montáž sadrokartónu prevádzame iba za výhodných podmienok, keďže nie je našou hlavnou náplňov podnikania, ale iba ako doplnok ku službách elektrotechnického typu.
Po dohode a pri väčšom množstve (nad 150m2) je možná montáž samostatného sadrokratónu s možnosťou vymaľovania.
sadrokarton sadrokarton sadrokarton sadrokarton
sadrokarton

sadrokarton sadrokarton sadrokarton